MAFELL
Complete

Con nuestra garantía de protección de costes de 3 años MAFELL-Complete disfrutará de total seguridad respecto a los costes de reparación durante 36 meses completos. La garantía incluye todas las piezas de desgaste.

» Dowiedź się więcej [PDF]

Rejestracja gwarancji

Od gwarancji dzieli Cię tylko jedno kliknięcie myszki. Zarejestruj się teraz on-line dla maksymalnej wygody. Proszę zarejestrować urządzenie w ciągu 30 dni od daty zakupu.

» www.mafell-garantie.de