Denna websida fungerar inte korrekt i Internet Explorer. Microsoft har upphört med support av Internet Explorer 11 - den är föråldrad och rekommenderas inte längre av säkerhetsskäl och bristande kompabilitet. Byt till en nyare webläsare för att kunna utnyttja sidan korrekt.

Creating excellence

Vi på Mafell går ofta vår egen väg för att utveckla ett bättre verktyg: Vi förändrar vårt betraktelsesätt och tänker helt nytt när det gäller väsentliga delar av verktyget. Vi har dock hela tiden de framtida kraven på trähantverket i åtanke.

Det här sättet att tänka samt en enastående material-och bearbetningskvalitet gör att det hela tiden skapas unika lösningar. Exempelvis när det gäller funktionalitet och användningskontroll. Vår strävan är att du inte ska behöva fundera över ditt verktyg under själva arbetet.För det har vi hos MAFELL redan gjort ordentligt. Du gör ditt jobb – och för allt annat gäller:

Creating excellence