Deze website werkt niet correct in de Internet Explorer. Microsoft heeft de support voor Internet Explorer 11 beëindigd - die geldt als verouderd en wordt om veiligheidsredenen en ontbrekende compatibiliteit niet meer aanbevolen. Ga nu naar een nieuwe browser om correct gebruik te kunnen maken van de functies van de site.

Verklaring gegevensbescherming

Informatie over de verzameling van gegevens volgens artikel 13 en 14 AVG (Privacyverklaring, Privacy Policy):

Download

Verklaring gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie overeenkomstig de wet inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG):

MAFELL AG
Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Telefon: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
E-Mail: export(at)mafell.de

Uw rechten als betrokkene

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens die door onze gegevensbeschermingsfunctionaris zijn verstrekt:

 • Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan,
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens,
 • Wissing van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen,
 • Beperking van de verwerking van gegevens, als het ons nog niet is toegestaan om uw gegevens te wissen als gevolg van wettelijke verplichtingen,
 • Verzet tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • de overdraagbaarheid van gegevens indien u hebt ingestemd met de verwerking van gegevens of een overeenkomst met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming hebt verleend, kunt u deze altijd in de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de uw bevoegde Autoriteit Persoonsgegevens. Uw bevoegde Autoriteit Persoonsgegevens hangt af van uw woonplaats, uw werk of de vermeende inbreuk. Een lijst van Autoriteiten Persoonsgegevens (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Doel van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring zijn vermeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de genoemde. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven als:

 • u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
 • de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren,
 • e verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

de verwerking noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient om uw gegevens niet openbaar te maken.

Verwijdering of afscherming van gegevens

Wij houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of dan voorzien is in de verschillende bewaartermijnen waarin de wet voorziet. Na het wegvallen van het betreffende doel of het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Verzamelen van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, wordt algemene informatie automatisch verzameld door middel van een cookie. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en soortgelijke informatie. Dit zijn uitsluitend gegevens waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud correct te kunnen leveren en is absoluut noodzakelijk bij het gebruik van het internet. Zij worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • de garantie voor de probleemloze verbindingsopbouw van de website,
 • de zorg voor een vlot gebruik van onze website,
 • de evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en voor andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij het verzamelen van gegevens op basis van de hierboven genoemde doeleinden. Wij gebruiken uw gegevens niet om persoonlijk conclusies over u te trekken. De ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend de verantwoordelijke instantie en, in voorkomend geval, de contractverwerker.

Dergelijke anonieme informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites maken we gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die van de server van een website naar uw harde schijf worden gekopieerd. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw internetverbinding.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen wij de navigatie voor u vergemakkelijken en een correcte weergave van onze webpagina's mogelijk maken.

In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven of aan persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig zo ingesteld dat ze cookies accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij state-of-the-art versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Commentaarfunctie

Wanneer gebruikers opmerkingen achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook het tijdstip van aanmaken en de door de bezoeker van de website eerder gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid van belang, aangezien wij voor illegale inhoud op onze webpagina kunnen worden vervolgd, zelfs als deze door gebruikers is verstrekt.

Contactformulier

Als u ons via e-mail of contactformulier benadert over vragen, geeft u ons uw vrijwillige toestemming om contact met u op te nemen. Hiervoor hebt u uw naam, land, betreffende categorie en een geldig e-mailadres nodig. Dit dient de snelle, doelgerichte toewijzing van het verzoek en de daaropvolgende beantwoording ervan. De vermelding van nadere gegevens is facultatief. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Na de verwerking van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens automatisch gewist.

Gebruik van Piwik

Deze website maakt gebruik van Piwik, een open source software voor statistische analyse van bezoekerstoegang. Piwik maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt opgeslagen op een server in Duitsland.

Het IP-adres wordt direct na de verwerking en voordat het wordt opgeslagen, geanonimiseerd. U hebt de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de instelling van uw browsersoftware te wijzigen. Wij wijzen u erop dat met de juiste instellingen misschien niet meer alle functies van deze website beschikbaar zijn.

U kunt zelf bepalen of er een unieke webanalysecookie in uw browser wordt opgeslagen om de beheerder van de website in staat te stellen verschillende statistische gegevens te verzamelen en te analyseren.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken wij op deze website scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Web Fonts worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig uploaden te voorkomen. Als uw browser Google Web Fonts niet ondersteunt of geen toegang toestaat, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Het oproepen van script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator. In theorie is het mogelijk - maar op dit moment ook onduidelijk of en zo ja, voor welke doeleinden - exploitanten van overeenkomstige bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u in het Privacybeleid van Google. Daar kunt u ook in het Gegevenscentrum uw instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens wijzigen.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

U bent gebonden aan de Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Google Earth (https://www.google.de/help/terms_maps.html), inclusief het () Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy).

Geïntegreerede YouTube-Video's

Op sommige van onze websites integreren we YouTube-video's. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS is de operator van de bijbehorende plug-ins. Wanneer u een pagina bezoekt met de plug-in van YouTube, wordt een verbinding met de Youtube-servers tot stand gebracht. Youtube wordt geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma hebt uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Veranderingen in onze regelgeving op het gebied van gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing als u ons weer bezoekt.

Vragen aan de gegevensbeschermingsfunctionaris

Heeft u vragen over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming binnen onze organisatie:

datenschutzbeauftragter@mafell.de