Teto webová stránka nefunguje v Internet Exploreru správně. Microsoft ukončil podporu prohlížeče Internet Explorer 11 - program je zastaralý a z bezpečnostních důvodů a kvůli nedostatečné kompatitilitě jej nedoporučujeme používat. Přejděte na novější prohlížeč, aby bylo možné správně vykonávat funkce na stránce.

Prohlášení o ochraně dat

Správcem, ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů, především Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je:

MAFELL AG
Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Telefon: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
E-mail: mafell@mafell.de

Vaše práva jako subjektu údajů

Na uvedených kontaktních údajích naší osoby pověřené ochranou dat můžete kdykoliv uplatňovat tato práva:

 • získání informací o údajích, které jsou u nás uloženy a o jejich zpracování,
 • opravu nesprávných osobních údajů,
 • vymazání u nás uložených údajů,
 • omezení zpracování údajů, v případech, pokud z důvodu zákonných povinností nesmíme vaše údaje ještě vymazat,
 • nesouhlas se zpracováním vašich údajů u nás a
 • možnost přenosu údajů, pokud jste s jejich zpracováním souhlasili nebo pokud jste s námi uzavřeli smlouvu.

Pokud jste nám poskytli souhlas, můžete ho kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat.

Kdykoliv se můžete se stížností obrátit na příslušný dozorový orgán. Váš dozorový orgán je určen dle spolkové země místa vašeho pobytu, dle místa vaší práce nebo předpokládaného porušení práv. Seznam dozorových orgánů s adresami (pro neveřejný sektor) naleznete na: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Účel zpracování dat správcem a třetí osobou

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto Prohlášení o ochraně dat. Předávání vašich osobních údajů třetím osobám k jiným, než zde uvedeným účelům, neprobíhá. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze pokud:

 • jste k tomu výslovně udělili souhlas,
 • je jejich zpracování nezbytné k realizaci smlouvy s vámi,
 • je jejich zpracování nezbytné k plnění nějakého právního závazku,

je jejich zpracování nezbytné k hájení oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem ochrany vašich údajů, aby se nepředávaly dále.

Vymazání resp. zablokování přístupu k údajům

Držíme se zásad, jak se údajům vyhnout a zacházet s nimi úsporně. Proto uchováváme vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné k dosažení zde uvedených účelů nebo jak je to stanoveno zákonodárcem v rámci různých období uložení. Po zániku daného účelu resp. po uplynutí těchto lhůt se příslušné údaje standardním způsobem a dle zákonných předpisů zablokují nebo vymažou.

Záznam všeobecných informací při návštěvě našich webových stránek

V okamžiku přístupu na naše webové stránky dochází automaticky, pomocí cookies, k záznamu obecných informací. Tyto informace (soubory protokolu) obsahují druh internetového prohlížeče, používaný operační systém, název domény vašeho internetového poskytovatele a podobné údaje. Zde se jedná výhradně o informace, které neumožňují přiřazení k vaší osobě.

Tyto informace jsou nezbytné z technického hlediska, z důvodu správného zobrazení požadovaných obsahů webových stránek a při využívání internetu jsou vždy třeba. Zpracovávají se především k těmto účelům:

 • zajištění bezproblémového navázání připojení webových stránek,
 • zajištění bezproblémového využívání našich webových stránek,
 • vyhodnocování bezpečnosti a stability daného systému a
 • k dalším administrativním účelům.

Zpracování vašich osobních údajů vychází z našich oprávněných zájmů z výše uvedených účelů pro získávání příslušných dat. Tyto údaje nepoužíváme k propojení s vaší osobou. Příjemcem dat je pouze správce a příp. zpracovatel.

Anonymní informace tohoto typu příp. staticky vyhodnocujeme, abychom optimalizovali naše služby na internetu a technické vybavení, které je zajišťuje.

Cookies

Na našich webových stránkách používáme tak zvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se přenášejí ze serveru webových stránek na váš pevný disk. Tak automaticky získáváme určité údaje, jako jsou např. IP adresa, používaný prohlížeč, operační systém a připojení k internetu.

Cookies nemohou spouštět žádné programy a ani nepřenášejí viry na váš počítač. Díky informacím, které jsou v cookies obsaženy, vám můžeme usnadnit navigaci webovými stránkami a umožnit správné zobrazení stránek.

V žádném případě nepředáváme data třetím osobám, ani bez vašeho souhlasu neprovádíme propojení s osobními údaji.

Samozřejmě si můžete naše webové stránky prohlížet také bez cookies. Webové prohlížeče jsou většinou nastaveny takovým způsobem, že cookies akceptují. Používání cookies můžete kdykoliv pomocí nastavení vašeho prohlížeče deaktivovat. Jak můžete tato nastavení změnit, zjistíte funkcí nápovědy u vašeho internetového prohlížeče. Pokud funkci cookies deaktivujete, některé funkce našich webových stránek se nemusejí správně fungovat.

Kódování SSL

Z důvodu ochrany bezpečnosti vašich dat při přenosu, používáme dle aktuálního stavu techniky příslušný proces kódování (např. SSL) pomocí HTTPS.

Funkce komentářů

Pokud návštěvníci zanechávají na našich webových stránkách komentáře, tak se kromě těchto údajů ukládá také okamžik vytvoření komentáře a jméno uživatele, které bylo zvoleno návštěvníkem webových stránek. Slouží to naší bezpečnosti, protože za protiprávní obsahy na našich webových jsme trestně odpovědní i v případech, kdy tento obsah vytvoří uživatelé.

Kontaktní formulář

Pokud s námi navážete z důvodu nejrůznějších dotazů kontakt pomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře, udělujete nám za účelem navázání kontaktu váš dobrovolný souhlas. Za tímto účelem je třeba uvést vaše jméno, zemi, druh dotazu a platnou e-mailovou adresu. Ta slouží rychlému, cílenému přiřazení dotazu a jeho následnému zodpovězení. Uvedení dalších údajů je dobrovolné. Údaje, které nám poskytnete, se ukládají za účelem zpracování dotazů a také pro případné následné dotazy. Po vyřízení vašeho dotazu se osobní údaje automaticky vymažou.

Používání Piwik

Tyto webové stránky využívají Piwik, což je takzvaný open source software, za účelem statistického vyhodnocování přístupu uživatelů. Piwik používá tak zvané cookies,tedy textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho využívání webové stránky.

Informace získávané pomocí cookies, o využívání internetové nabídky, se ukládají na serveru v Německu.

IP adresa se ihned po zpracování a před uložením anonymizuje. Máte možnost, zabránit instalaci cookies změnou nastavení vašeho softwaru prohlížeče. Upozorňujeme na skutečnost, že při určitém nastavení nemusejí být k dispozici všechny funkce těchto webových stránek.

Můžete se sami rozhodnout, zda se ve vašem prohlížeči smějí ukládat adresná cookie na analýzu webu, aby mohl provozovatel webových stránek zajistit evidenci a analýzu různých statistických dat.

Používání knihoven skriptů (Google Webfonts)

Z důvodu správného a graficky vhodného zobrazení našich obsahů, používáme na těchto webových stránkách knihovny skriptů a knihovny písem, jako např. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts se přenášejí z důvodu zabránění vícenásobného nahrání do Cache vašeho prohlížeče. Pokud daný prohlížeč Google Webfonts nepodporuje nebo pokud je zamezen přístup k nim, zobrazují se obsahy ve standardním písmu.

Aktivace knihoven skriptů a knihoven písem automaticky spustí spojení s provozovatelem knihovny. Přitom je teoreticky možné - v běžných případech také není zcela jasné zda a příp. k jakému účelu, že provozovatelé příslušných knihoven shromažďují data.

Směrnice na ochranu údajů provozovatelů knihoven Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Používání Google Maps

Tato webové stránka používá Google Maps API, aby mohla vizuálně zobrazit zeměpisné informace. Při používání Google Maps, Google shromažďuje, zpracovává a využívá také údaje o užívání funkcí map uživatelem. Bližší informace týkající se zpracování dat společností Google naleznete v Prohlášení o ochraně dat společnosti Google. Zde můžete také ve středisku ochrany dat změnit vaše nastavení týkající se ochrany osobních údajů.

Podrobný popis, týkající se správy vlastních údajů ve spojení s produkty Google, naleznete zde.

Při využívání jste vázáni doplňujícími podmínkami užívání Google Maps/Google Earth (https://www.google.de/help/terms_maps.html ), včetně prohlášení na ochranu dat od společnosti Google (https://policies.google.com/privacy ).

Vložená videa YouTube

Na některých našich webových stránkách jsou vložena videa YouTube. Provozovatelem příslušných pluginů je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě některé ze stránek, které jsou vybaveny pluginy YouTube, se naváže spojení se servery YouTube. Přitom je YouTube sděleno, jaké stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni na vašem účtu YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při prohlížení stránek přímo vám. Tomu můžete zabránit tak, že se předem z Vašeho účtu YouTube odhlásíte.

Po spuštění videa YouTube, aktivuje poskytovatel služby cookies, které shromažďují informace o chování uživatele.

Ten, kdo si deaktivoval ukládání cookies u programu Google-Ad, nebude se již muset s cookies setkávat ani při prohlížení videí na YouTube. YouTube však ukládá neadresné informace o užívání i do jiných cookies. Pokud tomu chcete zabránit, musíte si zablokovat ukládání cookies přímo ve vašem prohlížeči.

Další informace týkající se ochrany dat na „Youtube“ naleznete v Prohlášení o ochraně dat poskytovatele na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Změna našich ustanovení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo, provádět změny v tomto Prohlášení o ochraně dat, aby toto prohlášení vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo aby odráželo změny našich činností, např. v případě zavedení nových služeb. Při vaši nové návštěvě pak platí nové Prohlášení o ochraně dat.

Otázky osobě pověřené ochranou dat

Pokud budete mít dotazy týkající se ochrany údajů, napište nám prosím e-mail nebo se obraťte přímo na osobu pověřenou ochranou dat v naší organizaci:

datenschutzbeauftragter@mafell.de